PRVNÍ BELLYBOATOVÁ LIGA V ČESKÉ REPUBLICE

3 ZÁVODY, 3 RŮZNÉ REVÍRY, 3 ROČNÍ OBDOBÍ, KRÁSNÉ CENY A PUTOVNÍ POHÁR

sponzoři

Propozice ligy

 • Počet kol (jednotlivých závodů): Celá liga se bude skládat ze tří jednotlivých závodů, které se budou hodnotit individuálně a na základě kterých se vyhodnotí vítěz celé ligy
 • Termín
  • 1.kolo – sobota 28.5. 2022 (povolenka bude na celý víkend, je tedy možno chytat v pátek i v neděli, závodit se bude pouze v sobotu)

  • 2. kolo – sobota a neděle 3.- 4. 9. 2022

  • 3. kolo – pátek a sobota  28.-29.10. 2022

 • Místo
  • 1.kolo – Sportovní revír Medard

 • Formát závodu: Závodí se ve dvoučlenných týmech v lovu přívlačí z bellyboatu (je povoleno mít v průběhu roku zastoupení za jednoho z přihlášených závodníků)
 • Maximální kapacita: 15 týmů
 • Registrace: prostřednictvím přihlašovacího formuláře, registrace je platná až po zaplacení startovného na bankovní účet:  1043496047/3030 a odeslání fotografií obou závodníků na e-mailovou adresu bellybrosscz@gmail.com (fotografie budou použity pro představení týmů)
 • Termín uzavření registrace: 15.5. nebo po naplnění kapacity
 • Odhlášení ze závodů: do pátku 20.5. s nárokem na vrácení startovného, později bez nároku na vrácení startovného
 • Startovné: 4000 Kč/tým (v ceně je povolenka na revír Medard na víkend)
 • Hodnocení: hodnotit se bude každý závod individuálně a liga se bude hodnotit na základě součtu pořadí z jednotlivých závodů, vítězem se stává tým s nejmenším součtem
 • Ceny: věcné ceny pro každý závod i pro celkové vítěze ligy, putovní pohár, individuální cena za nejhodnotnější úlovek celé ligy
 • Ubytování: ubytování v jednotlivých lokacích si musí závodníci zařídit sami, doporučujeme jej zarezervovat co nejdříve 
 • Odkaz na ubytování v Županovicích, kde bude probíhat třetí kolo

Propozice

 • Termín: sobota 28.5. 2022
 • Místo: Sportovní revír Medard
 • Akreditace: odkaz na mapu
 • Trasa k místu akreditace: odkaz na mapu
 • Formát závodu: Závod dvoučlenných týmů v lovu přívlačí z bellyboatu
 • Cílová ryba: štika s délkou nad 60 cm
 •  Hodnocení závodu: součet délek tří největších štik
 •  Povolené techniky lovu: Lov přívlačí na umělé nástrahy, podmínkou je dodržování místního rybářského řádu (bude součástí propozic a bude ze strany pořadatele striktně vyžadován)
 • Odkaz na Místní rybářský řád revíru Medard 
 • POZOR – V AREÁLU JEZERA MEDARD JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO TÁBOŘIT A NOCOVAT!!!
 •  

harmonogram

 • Akreditace: Od 6:30 do 7:00
 • Místo akreditace: odkaz na mapu
 • Start závodu: 8:00
 • Konec závodu: 17:00
 • Vyhlášení výsledků 1. kola: 18:00
 •  

pravidla

 1. Týmy jsou tvořeny vždy dvěma závodníky, kteří po celou dobu závodu musí být spolu především kvůli focení a bezpečnosti. (do 20m)
 2. Povinná výbava:
  • Vyprošťovač háčků – kleště, malé peany nebudou uznány jako dostatečný nástroj pro vyháčkování
  • Podběrák – doporučujeme rozměrnější podběrák, na revíru se nacházejí štiky kapitálních rozměrů
  • Míra (bude propůjčena organizátorem ve formě podložky pro měření)
  • Záchranná vestaje vyžadována Místním rybářským řádem
  • Mobilní telefon s přístupem na datové služby umožňující focení a odesílání fotografií
  • Adekvátní vybavení pro lov velkých štik – na revíru se nachází velké množství potopených stromů a zároveň opravdu velkých štik, správnou výbavou chceme minimalizovat riziko utržení ryby a tím zapříčinění její možný úhyn
  • Koncová montáž (návazec) musí být vždy zhotovena z lanka (ocel, titan) nebo z fluorocarbonu o průměru minimálně 0,9 mm (toto je popsáno i v rybářském řádu revíru).
  • Koncové systémy (stingery) musí být vždy pouze z kovového materiálu, flurocarbonové systémy nebudou tolerovány
 3. Veškerá povinná výbava bude před závodem důkladně kontrolována pořadatelem a týmům, které nebudou splňovat všechny body povinné výbavy nebude povolen start bez nároku na vrácení startovného.
 4. Hodnocení: Vítězem závodu se stane tým, který bude mít nejvyšší součet délky tří štik. Minimální délka hodnocené štiky je 60cm. (chceme tak předejít lovu na malé nástrahy a minimalizovat riziko poškození velkých ryb).
 5. Délka ryby se bude měřit dle Rybářského řádu ČRS, tedy od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve a celková délka se vždy zaokrouhluje na nejvyšší dosažený centimetr. 
 6. Pokud to velikost ryby umožňuje, tak měření probíhá vždy na vodě a s maximální šetrností k rybě (mokrá podložka, šetrné zacházení, minimalizace času, kdy je ryba mimo vodu). V případě velké ryby je možné rybu měřit na břehu, zde je však kladen ještě větší důraz na šetrné zacházení!
 7. Pro uznání ulovené ryby je nutné, aby ji tým doložil fotografií na podložce, kde bude jasně čitelná míra ryby, značka na daný den a fotografií ryby se závodníkem, který ji ulovil. Na fotografii ryby se závodníkem musí být čitelná identifikační kartička, kterou závodníci obdrží při akreditaci.
 8.  Hlášení úlovků mezi jednotlivými týmy a organizátorem, bude probíhat okamžitě po ulovení a zdokumentování bodované ryby prostřednictvím zaslání fotografií (pro uznání ryby je nutné ji doložit fotkou na podložce s jasně čitelnou mírou a fotkou se závodníkem).
 9. Jako povolené plavidlo je povolen pouze bellyboat, který může být vybaven echolotem, elektromotorem a dalšími doplňky.
 10. Pohyb kolem jezera je povolen autem včetně bellyboatů za dodržování ohleduplného chování k ostatním návštěvníkům areálu. Tímto je myšleno především dávání přednosti všem cyklistům i pěším a zamezit tak jejich omezování či ohrožování. Dále lze kolem jezera parkovat pouze tak, že bude zachována průjezdnost komunikace.
 11. Pohyb autem kolem jezera je umožněn všude mimo oblast Svatavy (dle mapy v Místním rybářském řádu)
 12. Závodníci nejsou vázáni na pohyb po jezeře jen na bellyboat, ale mohou se za dodržování bodu 10 pohybovat libovolně kolem vody autem, lze tedy v době závodu opustit vodu a přesunout se na jiné místo autem.
 13. Absolutním vítězem se stává tým s největším součtem délek tří ulovených štik.
 14. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí, organizátor neodpovídá za případné materiální újmy či újmy na zdraví, závodníci toto stvrzují podpisem při akreditaci.
 15. Závodníci se zavazují dodržovat také pravidla, která jsou stanovena Místním rybářským řádem jezera Medard a při jejich závažném porušení si organizátor vyhrazuje právo na diskvalifikaci týmu, který se prohřešku dopustí.
 16. Při závodu budou organizátorem pořizovány audiovizuální záznamy (video a fotografie), které bude organizátor následně používat k prezentaci závodu na sociálních sítích a webu. Závodníci účastí na závodech vyjadřují svůj souhlas s výše zmíněným. 
 17. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu pravidel, a to až do odstartování závodu.
 •  

Propozice

 • Termín: 3. – 4.9. 2022
 • Místo: Labe 13 (441 028) 
 • Formát závodu: Závod dvoučlenných týmů v lovu přívlačí z bellyboatu
 • Cílové ryby: okoun, candát, štika, bolen, sumec (délka/2), tloušť
 • Hodnocení závodu: každý den se do hodnocení započítává vždy jedna ryba od každého druhu s největší délkou 
 • Povolené techniky lovu: Lov přívlačí na umělé nástrahy dle Rybářského řádu a Bližších podmínek výkonu rybářského práva revíru 

harmonogram

 • Akreditace: Od 12:00 do 12:30
 • Místo akreditace: Počeplice (odkaz na mapu)
 • Parkování: na místě akreditace, je však nutno parkovat tak, že nedojde k blokaci sjezdu do vody pro lodě
 • Start závodu: první den 13:30, druhý den 6:00
 • Konec závodu: první den 21:00, druhý den 13:00
 • Vyhlášení výsledků: v neděli ve 14:00
 •  

pravidla

 1. Akreditace bude probíhat od 12:00 do 12:30 v Počeplicích (odkaz na mapu)
 2. Start závodu bude v 13:30 /6:00 (sobota/neděle) v Počeplicích, ukončení závodu bude 21:00/13:00 a všichni závodníci (týmy) se musí do této doby vrátit zpět na místo startu(odkaz na mapu), jinak budou penalizováni odečtením jednoho centimetru za každou započatou minutu z celkového hodnocení. Lhůta pro navrácení týmů s penalizací bude 15 minut, tedy do 21:15/13:15 pokud tým přijede později, bude pro daný den ze závodu diskvalifikován.
 3. Závod samotný bude probíhat na celém revíru 441 028, musí však být dodržován Rybářský řád platný pro rok 2022, Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro daný revír a plavební značení, všichni závodníci budou startovat z jednoho místa, na kterém budou i končit a mají k dispozici celý revír. K přesouvání po revíru mimo vodní hladinu je možné využít jakýkoliv dopravní prostředek, k přesunům na vodní hladině lze použít pouze bellyboat.
 4. Kontrola závodníků ze strany organizátora bude po dobu závodu probíhat prostřednictvím sdílení polohy přes mobilní aplikaci a prostřednictvím lodě.
 5. Poloha se bude sdílet vždy:
  •  při příjezdu k vodě
  •  každou celou hodinu
  •  při odjezdu od vody
 6. Poloha bude sdílená pouze mezi organizátorem a konkrétním týmem, týmy od organizátora nebudou dostávat informace o poloze ostatních týmů.
 7. Bellyboat může být pro závod vybaven jakýmkoliv příslušenstvím, které nebude porušovat předpisy rybářského řádu a plavebního řádu (elektromotor, echolot, kotva atd.)
 8. Týmy jsou tvořeny vždy dvěma závodníky, kteří po celou dobu závodu musí být spolu především kvůli focení a bezpečnosti.
 9. Povinná výbava:
  • vyprošťovač háčků, podběrák, míra (bude propůjčena organizátorem ve formě podložky pro měření)
  • mobilní telefon s přístupem na datové služby umožňující focení a odesílání fotografií
 10. Hodnocené ryby: okoun, candát, štika, bolen, sumec (délka sumce se pro hodnocení závodu dělí na polovinu), tloušť
 11. Hodnocení: Vítězem závodu se stane tým, který bude mít nejvyšší součet délky ulovených ryb. Do výsledného hodnocení se započítává právě jedna ryba od každého druhu s nejvyšší délkou. Celkový součet délek se skládá z výsledků prvního a druhého dne. (každý den je možné ulovit a hodnotit všech 6 druhů)
 12. Délka ryby se bude měřit dle Rybářského řádu ČRS, tedy od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve a celková délka se vždy zaokrouhluje na nejvyšší dosažený centimetr, zároveň ryba musí dosahovat nejmenší lovné míry dle rybářského řádu.  (Příklad měření: Okoun měřící 35,4 cm se započítává jako okoun s délkou 35 cm)
 13. Pro uznání ulovené ryby je nutné, aby ji tým doložil fotografií na podložce, kde bude jasně čitelná míra ryby, značka na daný den a fotografií ryby se závodníkem, který ji ulovil. Na fotografii ryby se závodníkem musí být čitelná identifikační kartička, kterou závodníci obdrží při akreditaci.
 14. Hlášení úlovků mezi jednotlivými týmy a organizátorem, bude probíhat okamžitě po ulovení a zdokumentování bodované ryby prostřednictvím zaslání fotografií (pro uznání ryby je nutné ji doložit fotkou na podložce s jasně čitelnou mírou a fotkou se závodníkem)
 15. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí, organizátor neodpovídá za případné materiální újmy či újmy na zdraví, závodníci toto stvrzují podpisem při akreditaci.
 16. Závodníci se zavazují dodržovat také pravidla, která jsou stanovena rybářským řádem a plavebním řádem, při jejich závažném porušení si organizátor vyhrazuje právo na diskvalifikaci týmu, který se prohřešku dopustí.
 17. Při závodu budou organizátorem pořizovány audiovizuální záznamy (video a fotografie), které bude organizátor následně používat k prezentaci závodu na sociálních sítích a webu. Závodníci účastí na závodech vyjadřují svůj souhlas s výše zmíněným. 
 18. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu pravidel, a to až do odstartování závodu.

Propozice

 • Termín: 28. – 29.10. 2022
 • Místo: Vltava 10-14, Údolní nádrž Slapy 401 022
 • Formát závodu: Závod dvoučlenných týmů v lovu přívlačí z bellyboatu
 • Cílové ryby: okoun, candát, štika, 
 • Hodnocení závodu: během dvou závodních dnů se do hodnocení započítávají tři největší ryby od každého druhu
 • Povolené techniky lovu: Lov přívlačí na umělé nástrahy dle Rybářského řádu a Bližších podmínek výkonu rybářského práva revíru 

harmonogram

 • Akreditace: Od 5:30 do 6:00
 • Místo akreditace: Županovice (odkaz na mapu)
 • Parkování: na místě akreditace, je zde dostatečný prostor pro parkování
 • Start závodu: první den 6:30, druhý den 6:00
 • Konec závodu: první den 17:00, druhý den 15:00
 • Vyhlášení výsledků: v sobotu ve 17:00 (3. kolo a následně celá liga) 

pravidla

 1. Akreditace bude probíhat od 5:30 do 6:00 v Županovicích (odkaz na mapu)
 2. Start závodu bude v 6:30 /6:00 (pátek/sobota) v Županovicích, ukončení závodu bude 17:00/15:00 a všichni závodníci (týmy) se musí do této doby vrátit zpět na místo startu (odkaz na mapu), jinak budou penalizováni odečtením jednoho centimetru za každou započatou minutu z celkového hodnocení. Lhůta pro navrácení týmů s penalizací bude 15 minut, tedy do 17:15/15:15 pokud tým přijede později, bude pro daný den ze závodu diskvalifikován.
 3. Závod samotný bude probíhat na celém revíru 401 022, musí však být dodržován Rybářský řád platný pro rok 2022, Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro daný revír a plavební značení, všichni závodníci budou startovat z jednoho místa, na kterém budou i končit a mají k dispozici celý revír. K přesouvání po revíru mimo vodní hladinu je možné využít jakýkoliv dopravní prostředek, k přesunům na vodní hladině lze použít pouze bellyboat.
 4. Kontrola závodníků ze strany organizátora bude po dobu závodu probíhat prostřednictvím sdílení polohy přes mobilní aplikaci a prostřednictvím lodě.
 5. Poloha se bude sdílet vždy:
   •  při příjezdu k vodě
   •  každou celou hodinu
   •  při odjezdu od vody
 6. Poloha bude sdílená pouze mezi organizátorem a konkrétním týmem, týmy od organizátora nebudou dostávat informace o poloze ostatních týmů.
 7. Bellyboat může být pro závod vybaven jakýmkoliv příslušenstvím, které nebude porušovat předpisy rybářského řádu a plavebního řádu (elektromotor, echolot, kotva atd.)
 8. Týmy jsou tvořeny vždy dvěma závodníky, kteří po celou dobu závodu musí být spolu především kvůli focení a bezpečnosti.
 9. Povinná výbava:
   • vyprošťovač háčků, podběrák, míra (bude propůjčena organizátorem ve formě podložky pro měření),
   • mobilní telefon s přístupem na datové služby umožňující focení a odesílání fotografií
 10. Hodnocené ryby: okoun, candát, štika
 11. Hodnocení: Vítězem závodu se stane tým, který bude mít nejvyšší součet délky ulovených ryb. Do výsledného hodnocení se započítávají právě 3 ryby s největší délkou od každého druhu. Celková délka pro hodnocení se tedy může skládat z maximálně 9 ryb (3x okoun, 3x candát, 3x štika) ulovených během dvou závodních dnů.
 12. Délka ryby se bude měřit dle Rybářského řádu ČRS, tedy od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve a celková délka se vždy zaokrouhluje na nejvyšší dosažený centimetr, zároveň ryba musí dosahovat nejmenší lovné míry dle rybářského řádu.  (Příklad měření: Okoun měřící 35,4 cm se započítává jako okoun s délkou 35 cm)
 13. Pro uznání ulovené ryby je nutné, aby ji tým doložil fotografií na podložce, kde bude jasně čitelná míra ryby, značka na daný den a fotografií ryby se závodníkem, který ji ulovil. Na fotografii ryby se závodníkem musí být čitelná identifikační kartička, kterou závodníci obdrží při akreditaci.
 14. Hlášení úlovků mezi jednotlivými týmy a organizátorem, bude probíhat okamžitě po ulovení a zdokumentování bodované ryby prostřednictvím zaslání fotografií (pro uznání ryby je nutné ji doložit fotkou na podložce s jasně čitelnou mírou a fotkou se závodníkem)
 15. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí, organizátor neodpovídá za případné materiální újmy či újmy na zdraví, závodníci toto stvrzují podpisem při akreditaci.
 16. Závodníci se zavazují dodržovat také pravidla, která jsou stanovena rybářským řádem a plavebním řádem, při jejich závažném porušení si organizátor vyhrazuje právo na diskvalifikaci týmu, který se prohřešku dopustí.
 17. Při závodu budou organizátorem pořizovány audiovizuální záznamy (video a fotografie), které bude organizátor následně používat k prezentaci závodu na sociálních sítích a webu. Závodníci účastí na závodech vyjadřují svůj souhlas s výše zmíněným. 
 18. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu pravidel, a to až do odstartování závodu.